Bestuur

Henkie Vandeplassche, Johan Dutoict, Hendrik Defoort en Luc Vancoillie

Trainers

Donaat Vandeburie

Renaud Vandeburie

Nico Naert

Louis Derycke

Jonas Defoort

Lies Vandeplassche

Isabeau Vanderhaeghe